Spelregels

  1. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de winactie (je mag de quiz wel meerdere keren maken, maar je eerste deelname telt mee voor de winactie.)
  2. Hoe sneller jij antwoord geeft op de vragen, hoe meer punten je scoort.
  3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte informatie bij deelname
  4. Medewerkers van Tomorrowmen, TRGR en Amazin zijn uitgesloten van deze winactie.
  5. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en/of andere goederen.
  6. Deelname is mogelijk wanneer je 16 jaar of ouder bent.
  7. Als winnaar ga je akkoord met het vermelden van je naam op onze social kanalen en nieuwsbrief.
  8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. Hierover kan niet gediscussieerd worden.
  9. Het is niet mogelijk om achteraf aanspraak te maken op deze actie.